Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

Zmiany w przepisach a praktyka - Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych

Termin:
04 września 2018
Miejsce:
Warszawa

Główne zagadnienia:

  • Uwagi wprowadzające
  • Nowe zasady oferowania certyfikatów inwestycyjnych FIZ
  • Dystrybucja funduszy inwestycyjnych zamkniętych – kwestie praktyczne
  • Fundusze luksemburskie jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI

Termin:
20 września 2018
Miejsce:
WARSZAWA

Główne zagadnienia:

  • Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Objęcie nadzorem podmiotów będących "giełdami" walut wirtualnych oraz dostarczających "portfele" walut wirtualnych
  • Problemy interpretacyjne stosowania art. 9h tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI
  • Sankcje administracyjne

newsletter