Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

HOT WORK - norweski kurs w języku polskim

Termin:
25 czerwca - 24 września 2018
Miejsce:
Ostrołęka/Warszawa

Podłoże dla twoich
przyszłych zysków

Najbliższe konferencje i warsztaty

HOT WORK - norweski kurs w języku polskim

Termin:
25 czerwca - 24 września 2018
Miejsce:
Ostrołęka/Warszawa

Główne zagadnienia:

 • Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Prawidłowe zachowania pracowników w przypadku powstania pożaru
 • Środki gaśnicze, ręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe
 • Procedury bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac termicznych
 • Udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanejw czasie pożaru

Nowe obowiązki mutli-agentów - zmiany w przepisach a zarządzanie działem reklamacji pod kątem kluczowych kompetencji menedżerskich

Termin:
03 lipca 2018
Miejsce:
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Główne zagadnienia:

 • Obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń w zakresie reklamacji
 • Praktyczne podejście i rozwiązania wynikające z wdrożenia procedury rozpatrywania reklamacji
 • Jak identyfikować reklamacje - konkretne praktyczne przykłady
 • Podmioty obowiązane do rozpatrywania reklamacji
 • Kto i jakie reklamacje musi rozpatrywać?
 • Pozycja Multi Agentów w procesie rozpatrywania reklamacji klientów
 • Odpowiedź na reklamację - kiedy i jak dystrybutor spełni wymogi ustawowe?
 • Przekroczenie terminów na rozpatrzenie reklamacji  - z czym się wiąże?
 • Metody rozwiązywania sporów

newsletter